Tahliye taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi kiraya veren tarafın kiracısını çıkarması yönünde karşısına çıkabilecek uyuşmazlıklarda kiraya verene hukuki haklarını kullanma fırsatı yaratır. Bu tür sözleşmeler aracılığı ile kiraya veren ve kiracı karşılıklı irade beyanında bulunarak taşınmazın belirli bir tarihte boşaltılacağı konusunda anlaşma sağlar.

Kiracı taahhütname kapsamında kiraya verene beyanatı doğrultusunda taşınmazı sözleşmede yazan tarihte boşaltacağına dair söz verir. Bu tür belgeler karşılıklı olarak taraflarca imzalanması gereken evraklardır.

Kiracı dışında birisi taahhütnameyi imzalayamaz. İmzalasa dahi bu durumda hiçbir hukuki değeri olmaz. Türk Borçlar Kanunu kiracı hakları yönünden daha fazla koruma sağlar. Bu kapsamda kiraya veren açısından hukuki hakların kullanılabilmesi için de bazı düzenlenmeler gerekli olur. Taahhütnameler kiraya verene bu imkânı tanır.

Tahliye taahhütnamesi sayesinde kiraya veren belirli bir tarihte taşınmazdan kiracıyı tahliye edebilecektir. Kira sözleşmeleri kiracı ve kiraya veren arasında imzalanır. Bu sözleşmeler belirli sürelidir ve kiracı sonlandırmadığı sürece devam eder.

Kiraya verenin kira sözleşmesini sonlandırabilmesi haklı bir nedene dayandığında mümkündür ve bu süreçte de tahliye davası açılması gerekir. Tahliye davaları da uzun sürmesi ile dikkat çeker. Kiracıyı tahliye edebilmek için 10 yıllık uzama süresi de beklenebilir. Bu durumda da kira sözleşmesi bitmeden 3 ay önce tahliye ihtarnamesi çekilir.

Kiraya veren açısından kiracıyı tahliye edebilmenin bir diğer yolu da tahliye taahhütnamesi almak sureti ile hareket etmektir. Bu tür bir sözleşme kiracının haklarında daralma yaratırken kiraya veren tarafta ise haklarını hukuki dayanağa bağlama şansı ortaya çıkarır.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir Nasıl Hazırlanır?

Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmeleri yapıldıktan sonra taşınmaz teslim edildiğinde yapılır. Bu tür sözleşmeler ile kiracı taşınmazı belirlenen tarihte boşaltacağını taahhüt eder. Kiraya verenin mağduriyet yaşamasını engellemek amacı ile bu sözleşmeler yapılır.

Bu yazı ilginizi çekebilir mi ?  Kıdem Tazminatı

Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken şekil şartına uyulması gerekir. Kanunda belirlenen şekil şartı taahhütnamenin yazılı olarak hazırlanmasıdır. Ayrıca tarafların bizzat imzası olmalı ve içeriğinde yer alacak bilgiler eksiksiz ve tam olmalıdır. Şekil şartını karşılamayan bir taahhütname hukuki değer taşımayacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Örnekleri

Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken birden fazla kiracı varsa her birinin ayrı ayrı imzalaması gerekir. Kiracıların irade beyanları özgürce yapılmalıdır. Ayrıca baskı altında imzaladıkları bir taahhütnamenin de yasal değeri bulunmamaktadır.

Tahliye taahhütnamesi hazırlanacağı zaman alt kiracıların bu sözleşmeye taraf olmadığı görülür. Alt kiracılar tahliye davalarının da muhatabı olmaz. Alt kiraya vermek kiracının taşınmazı kiralayanın yazılı iznini almak sureti ile bir başka kiracıya kiralaması işlemidir.

Bu tür sözleşmelerde yazılı şekil şartının yanı sıra kiralayan ve kiracının kendi imzalarının olması gerekir. Ayrıca bu tür taahhütnamelerden iptal edilmek yolu ile dönüş yapılabilir. Sözlü veya yazılı bir iptal mümkündür. Yazılı iptalin yasalar karşısında ispat değeri olur. Sözlü olarak yapılmış iptal işlemi için hukuk karşısında ispat zorlaşır.

Tahliye Taahhütnamesi Hazırlanışı 2022

Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler olmaktadır. Bu sebeple de hukuki açıdan istenilen şekilde oluşturulabilmesi için yasada yer alan koşullar yerine getirilir. Şekil şartına uygun olarak hazırlanmış bir taahhütname ile yasalar karşısında hak iddia edilebilir. Aksi durumda ise belge geçersiz sayılır.

  • Tahliye taahhütnamesi yazılı şekil şartına uygun olmalıdır.
  • Taraflarca bizzat imzalanmalı kendilerinin olmadığı durumda yasal vekalet sahibi temsilcileri imza atmalıdır. Birinci dereceden akraba dahi olsa yasal vekalet sahibi olmayanların imzası geçerli kabul edilmeyeceğinden taahhütnamenin de hükmü ortadan kalkar.
  • Tahliye taahhütnamesi üzerinde yer alan bilgiler eksiksiz olmalıdır. Gün/ay/yıl şeklinde tarihin yazılı olması gerekir. Bu bilgilerde bir eksiklik olması durumunda hukuki açıdan geçersizlik söz konusu olacaktır.
  • Tahliye taahhütnamesi hazırlanma zamanı da çok önemlidir Kira sözleşmesinden önce bu taahhütname hazırlanamaz. Kira sözleşmesi sırasında da hazırlanmasının bir değeri yoktur. Taşınmaz teslim edildikten sonra hazırlanacak bir taahhütname yasalar karşısında geçerli olur.
Bu yazı ilginizi çekebilir mi ?  Kıdem Tazminatı

Tahliye Taahhütnamesi Yetkili Mahkeme

Tahliye taahhütnamesi ile birlikte kiraya veren açısından uygulama yolu iki türlü olur. Kiracı bu belgede yer alan beyanatına istinaden belirlenen tarihte taşınmazı boşaltmakla yükümlü olur. Kiracının yükümlülüğüne uymaması durumunda ise cezai yaptırım gündeme gelir.

Kiraya veren iki yolu tercih edebilecektir. İcra dairesine müracaat ederek icra takibi başlatabilir. Bunun yanı sıra tahliye davası açarak da hareket edebilir. Tahliye davası açılacaksa taahhütnamede yer alan taşınmazın boşaltılacağı tarihten itibaren bir ay içinde dava açılmalıdır. Aksi durumda kiraya veren bu hakkını kaybeder.

Tahliye taahhütnamesi sebebi ile tahliye davası açılacaksa bu durumda da görevli ve yetkili mahkeme merak edilir. Görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olurken yetkili mahkeme de davacının ikamet ettiği yerdeki mahkemedir.

Kiracı ve kiraya veren çatılı iş yeri veya konutlara yönelik olarak kira ilişkisine girecekleri zaman bir kira sözleşmesi yapar. Bu sözleşmede şekil şartı aranmaz. Karşılıklı irade beyanı esas alınır. Kira sözleşmesinin yazılı olması ise ispat kolaylığı sağlar. Belirli süreli kira sözleşmeleri sözleşmenin sonlanmasının ardından otomatik olarak yenilenir.

Kiracı dilerse bu tür sözleşmelerde sonlandırma hakkını kullanabilirken kiraya veren açısından haklı bir neden olmadıkça sözleşme sonlandırılamamaktadır. Tahliye taahhütnamesi imzalandığında ise kiraya veren açısından yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple de kanun kiraya verene haklarını yasal bir dayanağa oturtabilmesi için taahhütnameleri uygulanabilir kılmaktadır.

Tahliye taahhütnamesi söz konusu olduğunda hukuken geçerli olarak hazırlanması zorunludur. Kanunda belirlenen şartları taşımayan taahhütnameler bir yasal değer sahip olmaz. Bu durumda da uyuşmazlıklar karşısında ispat değeri yoktur.

Bu tür taahhütnameler tek başına tahliye işlemi için de yeterli olmamaktadır. Kiracının haklarını daraltan kiralayanın da haklarında genişlemeye yol açan bu tür belgeler yazılı şekil şartına uyularak hazırlanmalıdır.

Bu yazı ilginizi çekebilir mi ?  Kıdem Tazminatı

Tahliye Taahhütnamesi Geçersizlik

Tahliye taahhütnamesi alt kiracılar açısından geçersiz kabul edilir. Bu nedenle de tahliye davalarında alt kiracılar muhatap olmamaktadır. Bunun yanı sıra kiracılar taahhütname tespit davası açma hakkına da sahiptir.

Tahliye taahhütnamesi tespit davası açılacaksa maddi delillerle iddianın ispatı davayı açan tarafa aittir. Kira sözleşmelerinde birden fazla kiracı olması durumunda her birinin ayrı ayrı imzası gerekir. Taahhütnameler için de aynı durum geçerlidir. Her kiracı ayrı ayrı imzalamadığında taahhütname geçerli olmayacaktır.

Yazılı olarak hazırlanmayan taahhütnameler geçersiz kabul edilir. Tarafların bizzat imzalamadığı taahhütnamelerin de hukuken bir değeri olmamaktadır. Zor kullanılarak imzalatılan tahliye taahhütnamesi de geçersiz sayılır. Taahhütname üzerinde eksik bilgi olması tarihin açık ve anlaşılır olmaması da geçersizlik sebebidir.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı kıymetli bir hakkını kaybederken kiraya veren de değerli bir hak elde eder. Kiracı bu tür bir belgede yer alan koşullara uymadığında cezai yaptırımla karşılaşabilir. Kiralayan bu tür bir taahhütname aldığında herhangi bir borç yükü altına girmeden hukuki haklarını kullanabilir duruma gelmektedir.

Tahliye taahhütnamesi belirlenen koşullarda oluşturulduğunda kiraya verenin kira sözleşmesini sonlandırabilme hakkı doğmaktadır. Kiraya veren başka bir nedene dayanmaksızın bu belge uyarınca kira sözleşmesini sonlandırabilir.

Bu tür taahhütnamelerin düzenlenmesi Türk Borçlar Kanunu madde 352 ile gerçekleştirilmektedir. Bu belgede yer alan sözleşme süresinin sonlanma tarihine bağlı kalınarak kiracı taşınmazı boşaltmakla yükümlü tutulur.

Related Posts

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı davası, İş Hukuku’nun en mühim hususlarındandır. Kıdem tazminatı hakkının elde edilebilmesi için gereken koşullar, İş Kanunu’nda ifade edilmiş olup her…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

teyze yeğen sözleri- 05557570155- dokunaklı ölüm sözleri -yeğen sözleri- bakimlikadin.net- oğlumu telefona kaydetme isimleri- 05555551500- akrostisler.com - ölen kardeşe sözler- -vefat eden kardeşe sözler-yeğen sözleri-ölen kardeşe sözler - kızımı telefona kaydetme isimleri - canimsin.org -kızımı telefona kaydetme isimleri- oğlumu telefona kaydetme isimleri- 08504841257-baldıza doğum günü mesajı - enişteye doğum günü mesajı -dayıya doğum günü mesajı - kızıma doğum günü mesajı-türkiye akrostiş