Dünyanın en büyük 9 imparatorluğu

Dünyanın En Büyük 9 İmparatorluğu


Bir imparatorluk, imparatorun kontrolü altında olan ve çeşitli siyasi özelliklerden oluşan egemen bir siyasi varlıktır. Kontrol genellikle askeri güç tarafından sağlanır ve imparatorluğun idari organı, kontrolü altındakilerden vergi ve emek başta olmak üzere pek çok şey toplar.
Dünyanın en büyük imparatorluğu olan gücünün zirvesindeki İngiliz İmparatorluğu gibi diğer birçok büyük imparatorluğa aşinayız. Dünya üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olan ancak büyük bir toprak kitlesine sahip olamayan Japon İmparatorluğu gibi pek çok imparatorluk dünya tarihinde iz bırakmıştır.
Bu liste, imparatorlukların kontrol ettikleri toprakların büyüklükleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bazı büyük imparatorluklar küresel sahnede önemli bir güç olamadılar. Ancak kontrol ettikleri toprakların büyüklüğü nedeniyle bunlar şimdiye kadarki en büyük imparatorluklar arasındaki yerlerini aldılar.

9. Yuan Hanedanlığı
Yer: Çin
Saltanat: 1271 – 1370
Kontrol Ettiği Alan: 4.5 milyon metrekare
Ünlü liderler: KublaiKhanYuan hanedanlığının ilk imparatoru, Cengiz Han’ın yeğeni Kublai Han’dı. Kublai, Moğol döneminde Çin’deki bir vilayetin kontrolünü ele geçirdikten sonra Çin’e girdi. Kublai, imparatorluğun kontrolünü ele geçirmek için Çinlileri ve Moğolları birleştirmeyi başardı. MS 1270 civarında, güneyde Song hanedanına karşı bir savaş açtı ve kazandı. Bu, o zamanlar Çin’i, Han ve Yuan hanedanının içine kattı. Han’ın halefi olan oğulları, babaları kadar iyi liderler olamadılar ve Yuan Hanedanlığını bir karışıklığa sürüklediler. Sonunda Ming İmparatorluğu bu hanedanlığı topraklarına kattı.

8. Emevi Halifeliği
Yer: İran, Kuzey Afrika ve Portekiz
Saltanat: 660 – 750
Kontrol Ettiği Alan: 4.3 milyon metrekare
Ünlü liderler: I. MerwanMuhammed’in ölümünden sonra imparatorluğu kimin iktidara geçeceğine karara verilemediği için bölündü. Sonunda, bu liderlik şu anda Suriye topraklarında olan bir aileye geçti.. Aile, Suriye, İran ve Mısır dışındaki bölgelerden, Kuzey Afrika’ya, Güney Avrupa ülkelerine ve Kafkas Dağı bölgesine kadar geniş toprakları içeren ikinci bir halifelik kurdu. Ancak imparatorluk doğuya doğru çok fazla genişlemedi. Çin’deki Hans, Avrupa’daki Fransızlar genişlemeye son verdi ve Hindistan ordusu da onları uzak tutmayı başardı.
Emevi halifeliği Müslüman bir devletken, Müslüman olmayanlar sadece ikinci sınıf vatandaş olabiliyorlardı. Ancak nüfusları altındaki Hristiyanlar ve Yahudilerle barış içinde bir arada yaşadılar.

Bu yazı ilginizi çekebilir mi ?  Kişileştirme nedir ?

7. Abbasi Halifeliği
Yer: İran, Kuzey Afrika
Saltanat: 750–1258
Kontrol Ettiği Alan 4.29 milyon metrekare
Ünlü liderler: Al Mansur
Emevi halifeliği, çok fazla etnik gruptan oluşan, çok dinli bir nüfusa hükmediyordu. Pers bölgesinden gelen Arap olmayan Müslümanlar bu şekilde yaşamak istemiyorlardı. Bu hoşnutsuzluk en sonunda Emevi hükümetine karşı iki Pers olan El-HarithibnSurayj ve Abu Pers’in önderlik etmesiyle bir ayaklanmaya neden oldu. Halifelik sonunda Moğollara geçti. Alimler, Abbasi egemenliğini, eğitim, bilim, hukuk ve kültür alanlarında pek çok ilerleme kaydederek “İslam’ın Altın Çağı” olarak adlandırıyorlar.

6. İkinci Fransız Sömürge İmparatorluğu
Yer: Avrupa, Afrika, Asya, Güney Amerika, KarayiplerSaltanat: 1830 – 1920
Kontrol Ettiği Alan 4.45 milyon metrekare
Ünlü liderler: Napolyon III, Charles De Gaul19. yüzyıl başlarında Avrupalı güçler arasındaki çatışmalar Napolyon Savaşlarından sonra sona erdi. Ülkeler kıtayı parçalara ayırdı. Bununla birlikte, kazanan İngilizler, Afrika ve Güney Amerika’daki bazı kolonileri Fransa’ya karşı kuvvetli hale getirdiler. Fransa, Afrika ve Güney Pasifik bölgesindeki askeri eylemler ve bu bölgelerdeki yöneticilerle siyasi anlaşmalar yoluyla imparatorluğunu yeniden inşa etmeye başladı.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa, Güneydoğu ve Orta Asya ile Kuzey Afrika’daki bölgeleri kontrol altına aldı. II. Dünya Savaşı ve dünya çapındaki sömürgecilik hareketi, Fransız imparatorluğunun sona ermesine yol açtı. En iyi zamanlarında Fransız kolonilerinin toplam nüfusu, dünya nüfusunun % 5’inden fazlası olan 64 milyon kişiden oluşuyordu.

5. Qing Hanedanlığı
Yer: Çin
Saltanat: 1636 – 1912
Kontrol Ettiği Alan: 5.7 milyon metrekare
Ünlü liderler: Hong Taiji, Fulin, XuanyeBir isyan, Ming hanedanının imparatorunu savunmasız bıraktıktan sonra, imparator kuzeydoğu Çin’deki Mançu halkından yardım istedi. Mançurya’lılar Pekin’i imparator için ele geçirdi ve bugün Çin olarak bildiğimiz Asya bölgesinin kontrolünü ele geçirmek için de kırk yıllık bir süre boyunca çalıştılar. Mançurya’nın liderliği yüzyıl süren kültürel, entelektüel ve finansal bir büyüme dönemine öncülük etti.
Zamanla, Qing hanedanlığı sel, açlık ve uluslararası politikalar yüzünden güçsüz bir duruma geldi. İngiltere, Fransa ve Japonya ile yapılan savaşlar imparatorluğa pahalıya patladı.Çin Cumhuriyeti kurulana yani 1912’ye kadar bir çok isyan meydana geldi. Şahsi açgözlülük QingHanedanlığı’nın çöküşüne sebep oldu. Çünkü yaygın yolsuzluk, posta işçisi LiZicheng gibi pek çok kişiyi ayaklanma konusunda harekete geçirdi.

Bu yazı ilginizi çekebilir mi ?  1982 anayasası özellikleri Kpss vatandaşlık

4. İspanya İmparatorluğu
Yer: İspanya, Kuzey, Orta ve Güney Amerika, Pasifik Adaları, Afrika adaları
Saltanat: 1415 – 1775
Kontrol Ettiği Alan: 7.72 milyon metrekare
Ünlü liderler: Ferdinand II, Philip I, ChristopherColumbusKeşifler, sömürgecilik ve ticaret üzerine inşa edilmiş büyük Avrupa imparatorluklarından olan İspanyol imparatorluğu en büyük ikinci imparatorluktur. İmparatorluğun ilk imparatorluk olma hareketi, 1400’lerde İspanya’nın Afrika kıyıları boyunca koloniler kurmasıyla başladı. Egemenliğe doğru atılan asıl adımlar ChristopherColumbus, Hindistan’a alternatif ticaret yolları bulmaya başladığında ve Kuzey Amerika’da bir İspanyol kolonisi kurmaya çalışmasıyla ortaya çıktı.
Amerika’da kazanılan zenginliklerle güçlenen İspanya, Kuzey Afrika ve Altın Kıyı’da kolonileşen noktalara yayıldı. Gerileme döneminin başlaması ve çatışmalar nedeniyle İspanya, Amerika kıtasındaki topraklarının çoğunu satarak ve kaybederek bugün bilinen sınırlarında kendi kabuğuna çekildi. İspanya imparatorluğunun en büyük mirası, dünyanın ikinci en çok konuşulan dili olan İspanyol dilinin yayılmasıdır.

3. Rus İmparatorluğu
Yer: Doğu Avrupa, Avrasya, Kuzey Amerika
Saltanat: 1721 – 1912
Kontrol Ettiği Alan 8.8 milyon metrekare
Ünlü liderler: Büyük İskender, Peter ve CatherineBugünün Doğu Avrupa’sından Avrasya’nın Pasifik kıyılarına kadar uzanan geniş bir kara kütlesini kontrol eden Rus imparatorluğu, yaklaşık 200 yıl boyunca dünya tarihinde önemli bir güçtü. ABD gibi, imparatorluğun kontrol alanı çok çeşitli iklim ve çeşitli etnik kökenleri kapsıyordu. İmparatorluğu savunmak gerektiğinde zor şartlarda çiftlik yapan ve savaş çağrılarına duyarsız kalmayan büyük bir nüfusu vardı.
Rusya, memurların, soyluların altında çalıştıkları bir kast sistemi kurdu.. Uygulamayı kaldırmaya çalışan bazı reformlara rağmen, alt sınıflar sık sık isyan etti ve sonunda monarşiyi devirdi. Rus imparatorluğunun ordusu, Fransa’nın tüm Avrupa’yı kontrol etmemesinin temel nedeni idi. Rusya, Napolyon kuvvetlerini 1812’de yendi.

Bu yazı ilginizi çekebilir mi ?  Ysk kaç üyeden oluşur ?

2. Moğol İmparatorluğu
Yeri: Avrasya, Çin, Kore, İran
Saltanat: 1206–1368
Kontrol Ettiği Alan: 9.3 milyon metrekare
Ünlü liderler: Cengiz Han, Kublai Han
Tarihin en büyük ikinci imparatorluğu, 12. yüzyılın sonunda bir göçebe kabileden doğdu. Liderleri Cengiz Han, bugün ordularının hızlı bir şekilde birkaç komşu ülkeyi almasına olanak sağlayan savaşlardaki yeniliklerinden dolayı büyük saygı görüyor. Moğollar, Rusya ve Persler’i doğuya doğru itti ve bazı Çin hanedanları üzerinde bir miktar kontrol sağladı.
Veba hastalığı ve memnuniyetsizlik de dahil olmak üzere çeşitli güçler Moğol imparatorluğu içinde sorunlara neden oldu. Çin’i yöneten bir Moğol olan Kublai Hanının önderlik ettiği Yuan hanedanlığı, Çin Ming hanedanı tarafından devrildi. Bu, bölgedeki Moğol yönetimini sona erdirdi. Moğol İmparatorluğu, en büyük tek parça toprağa sahip olan imparatorluktu. Moğollar göçebe iken, imparatorluğun her yerine yayılmış olan liderlerle iletişim sağlayabilecek kadar sofistike bir posta sistemine sahiplerdi.

1.İngiliz İmparatorluğu
Konum: Avrupa, Kuzey Amerika, Karayipler, Afrika, Güneydoğu Asya
Saltanat: 1583 – 1938
Kontrol Ettiği Alan: 13 milyon metrekare
Ünlü liderler: Henry VIII, Elizabeth I, George II, Winston Churchill
Aynı zamanda Birleşik Krallık olarak da bilinen İngiliz İmparatorluğu, dünyadaki kara kütlesinin neredeyse dörtte birini kontrol eden en büyük imparatorluktu. İngiltere, İskoçya ve İrlanda’yı kontrol ederek başladı. İspanya ile rekabet, Columbus’un yolculuğunun ardından, Amerika kıtasında İngiliz kolonilerinin kurulması, İngiltere’yi daha güçlü hale getirdi. İmparatorluk Amerikan’ın bağımsızlığından sonra darbe aldı.
İngiltere, Napolyon’u yenip diğer Avrupalı müttefikleriyle barış yaptıktan sonra yeniden dirildi, ancak İngiltere kolonilerini terk ettiği için ABD ve Sovyetler dünyadaki en büyük güçler haline geldi. İngiltere, 1913’te dünya nüfusunun dörtte birine hükmetti.

Related Posts

Ysk kaç üyeden oluşur ?

Merhaba arkadaşlar.Bu konumuzda kısaca Ysk kaç üyeden oluşur ? , Ysk hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Sınavda çıkması muhtemel konulardan olduğu için ezberlemenizi öneririz.Çünkü vatandaşlık dersinde oldukça az…

1982 anayasası özellikleri Kpss vatandaşlık

1982 anayasası özellikleri Bugün sizlerle 1982 anayasasının özelliklerini paylaşacağız.Kpss’de özellikle bu bölümden soru çıkmaktadır.Kpss’de vatandaşlığı full yapmak istiyorsanız bu bölüme dikkat etmeniz gerekmektedir.Şimdi 1982 anayasasını maddeler halinde…

Kişileştirme nedir

Kişileştirme nedir ?

Kişileştirme Nedir? Bugünkü konumuz kişileştirme nedir ? Doğadaki en çok özelliğe sahip olan canlılar insanlardır. İnsan için diğer kullanılan isim de kişi ve konuşma, yazma, duyma, görme…

Aynı anda üç üniversite okunur mu ?

Merhaba değerli arkadaşlarım.Biliyorum hepiniz bir hayat telaşı ve gelecek kaygısı içerisindesiniz.Eskiden bir üniversite okusam yeter derdiniz şu an ise bu mesajımı okuyorsanız iş bulabilmek için 3 tane…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

teyze yeğen sözleri- 05557570155- dokunaklı ölüm sözleri -yeğen sözleri- bakimlikadin.net- oğlumu telefona kaydetme isimleri- 05555551500- kümesi sansardan nasıl koruruz - ölen kardeşe sözler--tavuğun kaç ayağı var -vefat eden kardeşe sözler-yeğen sözleri-ölen kardeşe sözler - kızımı telefona kaydetme isimleri - canimsin.org -kızımı telefona kaydetme isimleri- oğlumu telefona kaydetme isimleri- 08504841257-baldıza doğum günü mesajı - enişteye doğum günü mesajı -dayıya doğum günü mesajı - kızıma doğum günü mesajı